Polityka Prywatności

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY, JAK JE WYKORZYSTUJEMY I PRZEZ JAKI CZAS PRZECHOWUJEMY?

1) Prośba o podanie informacji oraz wycenę:

Informacje i dane osobowe zebrane w tym formularzu są przetwarzane informatycznie w celu udzielenia odpowiedzi na prośbę o podanie informacji na temat oferowanych przez nas usług. Mogą być one wykorzystywane w celu przedstawiania propozycji handlowych dostosowanych do Państwa potrzeb oraz przy wykonywaniu umowy.

Dane pozyskane z wypełnionych przez Państwa formularzy są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa prośbę i/lub zapytanie, a podstawą jest tu Państwa zgoda.

Odbiorcą zebranych danych jest Elis Textile Service Sp. z o.o.

Informacje są przekazywane jednostkom wchodzącym w skład Grupy ELIS zlokalizowanym na terenie Unii Europejskiej, a następnie wykorzystywane przez nie w celu udzielenia odpowiedzi na prośby o przesłanie informacji na temat świadczonych usług i w celu wykonania umowy. Mogą również być przekazane usługodawcom (np. naszym agencjom internetowym lub firmom prowadzącym badania marketingowe, które wykonują dla nas niektóre operacje on-line) oraz podmiotom świadczącym dla nas usługi techniczne (np. hosting) mającym siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach zapewniających działania zgodne z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Podając na tej stronie dane, wyraźnie wyrażaja Państwo zgodę na ich przekazanie do każdej jednostki Grupy ELIS, która będzie Państwu bezpośrednio udzielać odpowiedzi, lub do podmiotów świadczących dla niej usługi, wyłącznie w celu dostarczenia informacji o niektórych usługach Grupy, które mogłyby Państwa zainteresować, lub w celu wykonania umowy.

Firma Elis Textile Service Sp. z o.o. zawsze wymaga od swoich usługodawców, żeby korzystali z Państwa danych osobowych wyłącznie w celu zarządzania usługami, których dostarczenie zleca im Elis Textile Service Sp. z o.o. Od tych usługodawców Elis Textile Service Sp. z o.o. wymaga również, by zawsze działali zgodnie z przepisami prawa właściwymi w zakresie ochrony danych osobowych i zwracali szczególną uwagę na kwestię poufności tych danych.

Jak długo przechowujemy te dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy wyłącznie przez czas konieczny do realizacji celu, w którym je zebraliśmy.

Dane osobowe zebrane w ramach wykonywanych umów są przechowywane przez okres czterech lat, licząc od dnia ich pozyskania przez administratora danych lub od ostatniego kontaktu ze strony potencjalnego klienta.

2) Zakładka dotycząca kariery

Odpowiedzi na pytania opatrzone gwiazdką są obowiązkowe. Brak odpowiedzi może uniemożliwić rozpatrzenie kandydatury. W przypadku pozostałych pytań odpowiedzi są dobrowolne i nie mają wpływu na rozpatrzenie dokumentacji.

Zgodnie z Kodeksem pracy informujemy, że proces rekrutacji prowadzony przez naszą firmę obejmuje rozmowy oraz – w przypadku niektórych stanowisk – testy.

Firma Elis Textile Service Sp. z o.o. jest administratorem danych przekazywanych przy okazji składania aplikacji, niezależnie od jej rodzaju (aplikacja przez naszą stronę, przesłana mailowo lub za pośrednictwem portali zewnętrznych).

Informujemy, że dane na Państwa temat są traktowane jako poufne. Odbiorcami zebranych danych jest spółka Elis Textile Service Sp. z o.o. oraz odpowiednie jednostki Grupy ELIS, zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej. Dane te są wykorzystywane do zarządzania procesem rekrutacji. Podmioty świadczące dla nas usługi techniczne (np. hosting strony) mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach zapewniających odpowiednie praktyki mogą uzyskiwać dostęp do danych w celach związanych z utrzymaniem.

Firma Elis Textile Service Sp. z o.o wymaga zawsze od podmiotów świadczących na jej rzecz usługi techniczne, żeby korzystały z danych osobowych wyłącznie w celu zarządzania usługami, których wykonanie zleca im Elis Textile Service Sp. z o.o. Od tych usługodawców Elis Textile Service Sp. z o.o. wymaga również, by zawsze działali zgodnie z przepisami prawa właściwymi w zakresie ochrony danych osobowych i zwracali szczególną uwagę na kwestię poufności tych danych.

Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w ramach zarządzania procesem rekrutacji, na podstawie uzyskanej zgody.

Jak długo przechowujemy te dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy wyłącznie przez czas konieczny do realizacji celu, w którym je zebraliśmy.

Dane te przechowywane są maksymalnie przez okres dwudziestu czterech miesięcy, licząc od ostatniego uaktualnienia konta kandydata.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba ma prawo dostępu do informacji na swój temat, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich sprostowania i usuwania. W każdej chwili można wycofać udzieloną zgodę.

Stosownie do rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. każda osoba fizyczna może skorzystać z przysługującego jej prawa do ograniczenia przetwarzania, do usunięcia swoich danych oraz do ich przenoszenia od dnia 25 maja 2018 r.

KONTAKT

W przypadku pytań lub uwag na temat sposobu, w jaki przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, lub jeśli chcą Państwo skorzystać z któregoś z przysługujących praw wymienionych powyżej, prosimy napisanie do nas na następujący adres pocztowy: tymoteusz.templin@elis.com

Do prośby należy dołączyć kserokopię dokumentu tożsamości zawierającego podpis i podać adres, pod który mamy przesłać odpowiedź. Każda prośba musi być podpisana. Odpowiedź zostanie przesłana w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku.

Jeśli odpowiedź byłaby niezadowalająca, osoba, której sprawa dotyczy, może się skontaktować z GIODO.