Nowości

Rodzaje odzieży ochronnej i jej przeznaczenie

Odzież ochronna to odzież, którą powinno się stosować przy wykonywaniu prac niosących za sobą realne zagrożenie zranienia ciała lub przeniknięcia przez skórę szkodliwych substancji. Odpowiednio dobrane ubranie robocze spełniające normy mają wpływ na zdrowie i życie pracowników.

Ze względu na zróżnicowane zagrożenia oraz specyficzne warunki zawodowe odzież robocza została podzielona na kategorie i typ określające ich właściwości i przeznaczenie. Warto je dobrze poznać i umieć rozpoznawać, by dokonać właściwego zakupu.

Podstawy odzieży ochronnej - co musisz wiedzieć

Odzież ochronna to odzież, którą powinno się stosować przy wykonywaniu prac niosących za sobą realne zagrożenie zranienia ciała lub przeniknięcia przez skórę szkodliwych substancji. Odpowiednio dobrane ubranie robocze spełniające normy mają wpływ na zdrowie i życie pracowników.

Ze względu na zróżnicowane zagrożenia oraz specyficzne warunki zawodowe odzież robocza została podzielona na kategorie i typ określające ich właściwości i przeznaczenie. Warto je dobrze poznać i umieć rozpoznawać, by dokonać właściwego zakupu.

Podstawy odzieży ochronnej - co musisz wiedzieć

Odzież ochronna to odzież służąca ochronie pracownika i obejmuje nie tylko elementy ubrań, ale też obuwie robocze i akcesoria, takie, jak rękawice, gogle, kaski czy kombinezony ochronne.

Przepisy BHP jasno określają normy odzieży ochronnej i stanowiska, na której jest ona niezbędna. Obowiązek jej dostarczenia leży po stronie pracodawcy. Jest istotna różnica między odzieżą ochronną, a roboczą.

Odzież robocza jest używana ze względów sanitarnych oraz technologicznych, natomiast odzież ochronna ma cechy szczególnie, które chronią zdrowie i życie pracownika. Wykonana jest ze specjalnych materiałów i musi mieć odpowiedni atest potwierdzający jej ochronne właściwości.

Poznaj różne rodzaje odzieży ochronnej

Odzież robocza klasyfikowana jest pod względem jej głównych właściwości i przeznaczenia. Poniżej przedstawiamy najważniejsze typy odzieży roboczej.

Odzież o intensywnej widzialności

Odzież ostrzegawcza charakteryzuje się intensywną kolorystyką, co zapewnia jej dobrą widzialność nawet z większych odległości. Wykorzystywana jest w miejscach o ograniczonej widoczności, na przykład przy pracach budowlanych i remontowych w okolicach dróg. Odzież o intensywnej widzlaności to na przykład koszulka, kurtka, kamizelka czy czapka z materiału fluorescencyjnego i z odblaskami.

Norma EN ISO 20471 określa wymagania dotyczące odzieży wysokowidocznej w zależności od warunków. Dla materiału fluorescencyjnego i pasków odblaskowych istnieją trzy klasy określające minimalną powierzchnię intensywnie widzialnego materiału w m2. Ten system pozwala na odpowiednie dobranie odzieży i zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom.

Paski odblaskowe:

klasa 1 - 0,10 m2,

klasa 2 - 0.13 m2,

klasa 3 - 0,20 m2.

Materiał fluorescencyjny:

klasa 1 - 0,14 m2,

klasa 2 - 0,50 m2,

klasa 3 - 0,80 m2.

Bezpieczeństwo i Higiena pracy

Odzież dla spawaczy i trudnopalna

Odzież dla spawaczy to ubrania wykonane z tkanin impregnowanych przeciwpalnie oraz o właściwościach dielektrycznych, a także odporności na drobne rozpryski płynnego metalu. Powszechnie stosowane są fartuchy wykonane ze skór. Odzież przeciwogniowa, inaczej trudnopalna chroni przed czynnikami gorącymi, płomieniami i iskrami.

Odporność odzieży dla spawaczy i trudnopalnej na rodzaj czynnika określa kod literowy:

A - rozprzestrzenianie się płomienia (norma EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 470-1),

B - odporność na ciepło konwekcyjne (norma EN ISO 11612, EN 531),

C - odporność na promieniowanie cieplne (norma EN ISO 11612, EN 531),

D - odporność na duże rozpryski płynnego aluminium (norma EN ISO 11612, EN 531),

E - odporność na duże rozpryski płynnego żelaza (norma EN ISO 11612, EN 531),,

F - odporność na ciepło kontaktowe (norma EN ISO 11612, EN 531),

Środki ochrony indywidualnej

Odzież chroniąca przed zimnem

Odzież ciepłochronna lub inaczej termiczna chroni przed bardzo niskimi temperaturami. Jest wykorzystywana do prac na otwartej przestrzeni w temperaturze otoczenia niższej od normalnej, do prac w przestrzeniach zamkniętych nieogrzewanych oraz w chłodniach.

Do prac w temperaturze do -5 stopni Celsjusza może być stosowana odzież spełniająca wymagania normy PN-EN 14058:2007 Odzież ochronna - Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem, a w temperaturze powyżej -5 stopni Celsjusza musi spełniać wymagania normy PN-EN 342:2006 Odzież ochronna - Zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.

Odzież multiochronna

Odzież multiochronna łączy w sobie różne właściwości. Może na przykład mieć podwyższoną klasę widoczności, wykazywać właściwości elektrostatyczne, trudnopalne i kwasoodporne. W tym celu powstaje z połączenia odpowiednich materiałów i tkanin spełniających wymagania określonych norm.

To wielofunkcyjna odzież robocza do zadań specjalnych, gdy specyfika zawodu niesie za sobą różne zagrożenia, przed którymi pracownik musi być odpowiednio zabezpieczony.

Pracownik przemysłowy w odzieży multiochronnej

Odzież kwasoodporna/chemoodporna

Pracownicy mający kontakt z niebezpiecznymi substancjami, takimi, jak ciekłe chemikalia, substancje żrące, środki chemiczne i gazowe, wymagają specjalnej ochrony.

Odzież przeciwchemiczna chroni przed krótkotrwałym kontaktem z ciekłymi substancjami chemicznymi i pyłami mogącymi dostać się do układu oddechowego. Zwykle są to szczelne kombinezony okalające całe ciało ze sprzętem ochrony układu oddechowego w postaci maski.

Odzież chroniąca przed chemikaliami spełnia wymagania normy EN ISO 13982-1, która określa minimalne wymagania dotyczące odzieży roboczej w celu ochrony pracownika przed cząstkami stałymi, ciekłymi i gazowymi różnych substancji chemicznych.

Odzież kwasoodporna to osobna kategoria odzieży ochronnej. Musi ona spełniać wymagania normy EN 13034 typ 6 (kombinezony jedno- i dwuczęściowe) i PB 6 (fartuchy, rękawy, kaptury). Dotyczy ona ochrony przed opryskaniem żrącą cieczą.

Włókna tkanin do produkcji odzieży kwasoodpornej muszą być odporne zwłaszcza na kwas siarkowy i wodorotlenek sodu w stężeniach 30% i 10%. Muszą też być odporne na nierozcieńczony butan-1-ol i nierozcieńczony o-ksylen, kwas solny i fosforowy.

Taka odzież wykonana jest głównie z syntetycznych włókien - najczęściej z poliestru lub połączenia poliestru i bawełny o ścisłym splocie - i pokryta impregnatem, którego parametry nadają tkaninie właściwości kwasoodporne.

Pracownik w odzieży kwasoodpornej

Odzież antyelektrostatyczna

Zadaniem odzieży antyelektrostatycznej jest niwelowanie niebezpiecznej elektryzacji ciała człowieka wynikającej z odprowadzania ładunków elektrostatycznych.

Tego typu ochrona jest niezbędna podczas pracy w warunkach zagrożenia wyładowaniami elektrycznymi, gdyż zapobiega powstawaniu wyładowania iskrowego, grożącego wybuchem.

Odzież antyelektrostatyczna musi spełniać wymagania normy PN-EN 1149-5 oraz mieć atesty wystawione przez Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP). Wspomniana norma składa się z pięciu części, z czego piąta część określa wymagania dla konstrukcji odzieży i własności materiałów.

Noszenie odzieży antyelektrostatycznej jest konieczne w zakładach przemysłu elektrycznego, energetycznego, gazowego, petrochemicznego, naftowego czy wiertniczego. Powszechnie używają jej na przykład pracownicy stacji benzynowych czy kierowcy cystern z paliwem.

Może Cię zainteresować: BHP przy pracy z elektronarzędziami

Sparkle

Wybór odzieży ochronnej - na co zwrócić uwagę?

Wybór odzieży ochronnej musi być dostosowany do zakresu zagrożeń i specyfiki danego zawodu. Wyśrubowane normy, o których wspomnieliśmy wcześniej jasno określają minimalne wymagania dla każdego rodzaju odzieży ochronnej.

To właśnie certyfikacja odzieży ochronnej stanowi gwarancję, że odzież spełni swoje zadanie i zapewni bezpieczeństwo w miejscu pracy. Nie warto ryzykować zdrowiem i życiem pracowników i kupować odzież, która być może jest tańsza i bardziej dostępna, ale nie posiada wymaganych certyfikatów i atestów.

Taka odzież w gruncie rzeczy stanowi dodatkowe zagrożenie w miejscu pracy, gdyż w żaden sposób nie chroni, a wręcz może się przyczynić do powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu pracownika.

Praktyczne wskazówki dotyczące użytkowania i konserwacji odzieży ochronnej

Odzież ochronna oraz środki ochrony indywidualnej mogą ulec szybkiemu zużyciu, jeśli korzysta się z nich nieprawidłowo i nie dba o jej konserwację. Konserwacja odzieży ochronnej wiąże się z jej praniem zgodnie z instrukcją podaną na metce produktu.

Należy przy tym pamiętać, że taka odzież ma ograniczoną ilość cykli konserwacji i po jej przekroczeniu konieczna jest wymiana odzieży ochronnej. Po tym czasie odzież ta tarci swoje ochronne właściwości.

Zapewnienie pracownikom odzieży ochronnej i dbanie o jej stan może być dla pracodawcy nie lada wyzwaniem i sporym kosztem. Dlatego firma ELIS oferuje optymalne rozwiązania w tym zakresie.

U nas możesz wynająć profesjonalną odzież ochronną dla swoich pracowników i w pakiecie otrzymasz regularne czyszczenie oraz wymianę zużytych elementów ochrony osobistej. Sprawdź!